• تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ 
  • کد خبر : ۵۴۵۶
🔴اطلاعیه؛
🔶🔹در راستای جلوگیری از انتشار آلودگی و داشتن شهری زیبا
از شهروندان محترم شهر اوشان فشم میگون تقاضا میگردد،ضمن رعایت زمان‌بندی، زباله های خود را پیش از ساعت ۲۱ (یک ربع قبل تر) در سطل های زباله مکانیزه بیندازند و از قرار دادن پسماندهای خود در کنار درخت و گوشه خیابان خودداری کنند.  🔶🔹با رعایت نظافت توسط همه شهروندان  و همچنین رعایت برنامه جمع‌آوری زباله‌ها، شهر زیباتر می‌شود. روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان فشم میگون
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0