• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ 
  • کد خبر : ۵۹۰۳
    /  3
گزارش تصویری از پاكسازی و رفت و روب شهر اوشان فشم میگون توسط معاونت شهری
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0