• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ 
  • کد خبر : ۵۹۴۴
🔸️نصب پرچم های مقدس جمهوری اسلامی ایران در نقاط پر تردد شهر  اوشان فشم میگون

🔻به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اوشان فشم میگون؛ در اجرای طرح زیباسازی سیما و منظر شهری واحد زیبا سازی با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان اقدام به نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم های رنگی در نقاط پر تردد شهر نمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0