پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تاريخچه تأسيس شهرداري اوشان ، فشم ، ميگون

اوشان، فشم ، ميگون در سال 1334 با جمعیت و وسعتی که داشت پس از تصویب وزارت کشور و دولت وقت در تقسیمات کشوری به شهر تبدیل و از آن سال به بعد "شهرداری اوشان، فشم، میگون" رسماً تاسیس گردید.

شهرداري تا سال 1382 داراي سه ناحيه شهري اوشان، فشم، ميگون بود كه ازآن تاريخ به جهت افزایش جمعيت و وسعت شهر ميگون، ناحيه ي شهري "ميگون نو" نيز به آن افزوده گرديد.

شهرداران اين شهرداري تا پيروزي انقلاب عبارت بودند از آقایان :

1ـ احمد وزيري 2ـ توسلي 3ـ محمد هادي رضايي 4ـ محمد باقر وارسته 5ـ  طهماسبي 6ـ منوچهر ضيايي 7ـ نوري فياض 8ـ پرويز آرين نژاد 9ـ شاهپور حيدري  10ـ حبيب الله سالاركيا (سال 57)

در جريان پيروزي انقلاب اسلامي ساختمان شهرداري اوشان، فشم، ميگون در آتش سوخت به همين سبب بسياري از اسناد و مدارك اين شهرداري ازبين رفت.

شهرداران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عبارتند از آقایان :

 11ـ مرصاد 12ـ خدايار 13ـ محسن ميرزايي كيان 14ـ محمد مرشدي 15ـ محمد يوسف  پسندي 16ـ عزت الله خان محمدي  17ـ جليل خسروي 18ـ احمد ذاكري 19ـ سعيد استاد فرج 20ـ شهريار خسروي 21ـ محمد حسين حاج لو22ـ محسن تاجيك 23ـ سعید علی بخشی 24ـ مسعود کرمزاده 25_ رضا ریاحی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0